» » Various - Muzika I–III Klasėms

Various - Muzika I–III Klasėms mp3 album

Various - Muzika I–III Klasėms mp3 album Performer: Various
Title: Muzika I–III Klasėms
Style: Classical, Romantic, Modern, Folk, Vocal, Marches
Date of release: 1979
Size MP3: 1112 mb
Size FLAC: 1667 mb
Rating: 4.4
Format: RA DMF AIFF MOD TTA MIDI MP2

Album III is the third full-length album from Loudon Wainwright III. It was originally released in 1972 on Columbia Records. Album III would spawn Loudon Wainwright's most popular hit single, "Dead Skunk", one of the many 'novelty songs' sprinkled throughout Wainwright's career.

Прослушать Скачать 18:00. Прослушать Скачать 02:44. Прослушать Скачать 18:39.

Tracklist Hide Credits

I Klasė
Dainavimas
A1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Gegutė
A2 Mergaičių Choras "Liepaitės" Oi Tu Kiški Žvairy
A3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Uodas
A4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Avelė
A5 Mergaičių Choras "Liepaitės" Mū-mū, Aš Jaučiukas
A6 Mergaičių Choras "Liepaitės" Plaukė Žaselė
A7 Mergaičių Choras "Liepaitės" Oi Tu, Bitaite
A8 Mergaičių Choras "Liepaitės" Aš – Spaliukas
A9 Mergaičių Choras "Liepaitės" Eglutė
A10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Lenino Saulutė
A11 Mergaičių Choras "Liepaitės" Žilvitis
B1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Mamytei
B2 Mergaičių Choras "Liepaitės" Mano Mamytė
B1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Padarė Padarė Gaidys Vestuves
B2 Mergaičių Choras "Liepaitės" Grūdu Grūdu Čiulkinėlį
B3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Raketa
B4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Gegužės Pirmoji
B5 Mergaičių Choras "Liepaitės" Bėga Zuikis Pievele
B6 Mergaičių Choras "Liepaitės" Ai-ja, Žū-žū
B7 Mergaičių Choras "Liepaitės" Pupa
B8 Mergaičių Choras "Liepaitės" Laikrodėlis
B9 Mergaičių Choras "Liepaitės" Pasidirbau Aš Dūdelę
B10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Jurgeli Meistreli
B11 Mergaičių Choras "Liepaitės" Ėsk, Karvute
I Klasė
Muzikos Klausymas
C1 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Nykštukų Maršas
C2 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Maršas
C3 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Beauštanti Aušrelė
C4 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Choras* Papartis
C5 Lietuvos Televizijos Ir Radijo Ansamblis «Armonika»* Molainių Polka
C6 Lietuvos Televizijos Ir Radijo Ansamblis «Armonika»* Polka
C7 B. Kašalynienė Saulala Motula
C8 E. Kajetienė Tu Karvela
C9 M. Mainionytė Malūnėlis
Kantele [Kanklės] – M. Mainionytė
C10 B. Grincevičiūtė* Du Gaideliai
C11 B. Grincevičiūtė* Vilkas
C12 Luokės Muzikantai Valsas
C13 P. Stravinskas* Valsas
Piano – P. Stravinskas*
C14 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Kiškelis
C15 J. Škėma Telšių Klumpakojis
Reeds [Lumzdelis] – J. Škėma
D1 P. Stravinskas* Pajacas
Piano – P. Stravinskas*
D2 Luokės Etnografinis Ansamblis Lek' Gerve
D3 B. Grincevičiūtė* Lek' Gervė
D4 A. Armonas*, M. Dvarionaitė* Šokis Su Lankais
Flute – A. Armonas*Piano – M. Dvarionaitė*
D5 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Choras* Genys
D6 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Styginis Orkestras* Vištos Ir Gaidys
Conductor – S. Sondeckis*
D7 Luokės Etnografinis Ansamblis Šarka, Šarka
D7 Kauno J. Naujalio Vid. Meno Mokyklos Choras* Pionierių Traukinys
D8 Lietuvių Liaudies Instrumentų Kvartetas Preliudas
D9 Lietuvos TSR Aklųjų Draugijos Kamerinis Choras* Vakaras
D10 V. Ganelinas, V. Čekasinas, V. Tarasovas* Improvizacija
Ensemble – V. Ganelinas, V. Čekasinas, V. Tarasovas*
II Klasė
Dainavimas
E1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Į Mokyklą
E2 Mergaičių Choras "Liepaitės" A-a, A-a, Liūli
E3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Garnys
E4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Ežio Namai
E5 Mergaičių Choras "Liepaitės" Spalis Ir Spaliukai
E6 Mergaičių Choras "Liepaitės" Močiute Motinėle
E7 Mergaičių Choras "Liepaitės" Palaukėje Beržas Stovėjo
E8 Mergaičių Choras "Liepaitės" Seni Šalti, Neužtruk!
E9 Mergaičių Choras "Liepaitės" Oi Tu Ąžuolėli
E10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Ąžuoliukai
E11 Mergaičių Choras "Liepaitės" Snaigės
E12 Mergaičių Choras "Liepaitės" Tau, Mano Mamyte
E13 Mergaičių Choras "Liepaitės" Susivijo Dobilai
E14 Mergaičių Choras "Liepaitės" Laiškas
F1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Visi Mes Mylime Leniną
F2 Mergaičių Choras "Liepaitės" Prie Lenino Paminklo
F3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Čyru-vyru Vyturiukas
F4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Skambėk, Pavasarėli!
F5 Mergaičių Choras "Liepaitės" Linksmos Žąselės
Muzikos Klausymas
F6 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Molinukai
F7 P. Stravinskas* Lopšinė
Piano – P. Stravinskas*
F8 B. Grincevičiūtė* Žiogo Pirkelė
F9 P. Stravinskas* Žiogelių Eitynės
Piano – P. Stravinskas*
F10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Pionieriai Žygiuoja
F11 A. Knizikevičiūtė Aukštaičių Polka
Accordion – A. Knizikevičiūtė
F12 Luokės Muzikantai Polka
G1 Lietuvos Kamerinis Orkestras* Menuetas Iš Divertismento D-dur, K.V. 205
Composed By – V. A. Mocartas*Conductor – S. Sondeckis*Orchestra – Lietuvos Kamerinis Orkestras*
G2 P. Stravinskas* Lėtas Šokis
Piano – P. Stravinskas*
G3 Moterų Choras "Aidas" Kiškelis
G4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Te Visad Šviečia Saulė
G5 P. Stravinskas* Neišsiritusių Paukščiukų Baletas
Composed By – M. Musorgskis*Piano – P. Stravinskas*
G6 Kauno J. Naujalio Vid. Meno M-los Choras* Linksmasis Piemenukas
Composed By – Suomių L. D.*
G7 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vidurinės Meno M-los Styginis Orkestras* Asilai (Iš "Žvėrių Karnavalo")
Composed By – K. Sen-Sansas*
G8 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vidurinės Meno M-los Styginis Orkestras* Kengūros (Iš "Žvėrių Karnavalo")
Composed By – K. Sen-Sansas*
G9 Mergaičių Choras "Liepaitės" Saulele Motule (Iš "Piemenėlių Dienų")
Composed By – A. Bražinskas*
G10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Šiu Namo (Iš "Piemenėlių Dienų")
Composed By – A. Bražinskas*
G11 J. Čiplys Variacijos Birbynei Ir Kanklių Ansambliui
Composed By – V. Klova*Ensemble [Kanklių Ansamblis] – Unknown ArtistZurna [Birbynė] – J. Čiplys
H1 P. Stravinskas* Ašara
Piano – P. Stravinskas*
H2 P. Stravinskas* Daina
Piano – P. Stravinskas*
H3 Z. Kazlauskas* Neapolietiška Dainelė
Trumpet – Z. Kazlauskas*
H4 Z. Žukas* Kontraboso Polka
Contrabass – Z. Žukas*
H5 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno M-los Choras* Varnėnas
H6 Moterų Choras "Eglė" Čigonas Valgo Brinzą
H7 R. Bieliauskas* Per Klausučių Ulytėlę
Performer – R. Bieliauskas*
H8 R. Siparis* Senas Jūrininkas
Orchestra – Lietuvos Televizijos Ir Radijo Lengvosios Muzikos OrkestrasVocals – R. Siparis*
III Klasė
Dainavimas
I1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Kirtimėlis
Composed By – J. Čiurlionytė*
I2 Mergaičių Choras "Liepaitės" Vaisių Dainelė
I3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Išėjo Tėvelis Į Žalią Girelę
I4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Pūtė Vėjas
I5 Mergaičių Choras "Liepaitės" Bokšto Laikrodis
I6 Mergaičių Choras "Liepaitės" Mūsų Šalis
I7 Mergaičių Choras "Liepaitės" Oi Giria Giria
I8 Mergaičių Choras "Liepaitės" Mano Tėvelis Buvo Kalvelis
I9 Mergaičių Choras "Liepaitės" Žvėrių Letkis
Composed By – B. Kutavičius*
I10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Saulutė Tekėjo
I11 Mergaičių Choras "Liepaitės" Na Ir Žąsys!
J1 Mergaičių Choras "Liepaitės" Oi, Kiškeli
J2 Mergaičių Choras "Liepaitės" Žvirblis Ir Zylelė
J3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Putinėli Raudonasai
J4 Mergaičių Choras "Liepaitės" Daina Apie Pasienietį
J5 Mergaičių Choras "Liepaitės" Tik Motulės Širdy
J6 Mergaičių Choras "Liepaitės" Mamytei
Composed By – Z. Venckus*
J7 Mergaičių Choras "Liepaitės" Varnėnai Skudučiuoja
J8 Mergaičių Choras "Liepaitės" Lenino Šalis
J9 Mergaičių Choras "Liepaitės" Gegutė
J10 Mergaičių Choras "Liepaitės" Tamsioj Girioj
J11 Mergaičių Choras "Liepaitės" Siuntė Mane Motinėlė
J12 Mergaičių Choras "Liepaitės" Pionierių Grandis
Composed By – D. Kabalevskis*
J13 Mergaičių Choras "Liepaitės" Eglutės Pasakojimas
Muzikos Klausymas
K1 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Nuoširdus Pasikalbėjimas (Iš Siuitos "Svečiuose Pas Dzūkus")
Composed By – J. Gaižauskas*
K2 A. Fleminas Žvaigždutė
Composed By – B. Dvarionas*Vocals – A. Fleminas
K3 Mergaičių Choras "Liepaitės" Skambėk, Pionierių Dainele
Composed By – E. Balsys*
K4 M. Dvarionaitė* Preliudas
Composed By – B. Dvarionas*Piano – M. Dvarionaitė*
K5 Kanklių Trio Preliudas
Composed By – M. K. Čiurlionis*Kantele [Kanklės] – Kanklių Trio
K6 L. Žemaitytė*, Nerija Pelėda
Composed By, Leader – R. Bieliauskas*Ensemble – NerijaVocals – L. Žemaitytė*
K7 Lietuvos Televizijos Ir Radijo Valst. Choras* Oi Giria Giria
Arranged By – M. K. Čiurlionis*Chorus – Lietuvos Televizijos Ir Radijo Valst. Choras*Conductor – L. Abarius*
K8 P. Stravinskas* Oi Giria Giria
Arranged By – M. K. Čiurlionis*Piano – P. Stravinskas*
L1 Lietuvos Kamerinis Orkestras* Vivace
Composed By – B. Bartokas*Conductor – S. Sondeckis*Orchestra – Lietuvos Kamerinis Orkestras*
L2 P. Stravinskas* Spindulėli, Sušildyk
Composed By – G. Vanagaitė*Piano – P. Stravinskas*
L3 P. Stravinskas* Kavaleristas
Composed By – D. Kabalevskis*Piano – P. Stravinskas*
L4 R. Katilius* Du Smuikų Duetai: 1. Šokis; 2. Slovakų Daina
Composed By – B. Bartokas*Violin – R. Katilius*
Vilniaus Kvartetas* Lietuvos Šalelėj, Siuita
Composed By – V. Klova*Ensemble – Vilniaus Kvartetas*
L5a 1. Moderato
L5b 2. Anadante
L5c 3. Allegro Vivace
L5d 4. Allegro
L6 Berniukų Choras "Ąžuoliukas"* Tarybinei Tėvynei
Composed By – L. Povilaitis*
L7 Berniukų Choras "Ąžuoliukas"* Žmonės
Composed By – V. Paltanavičius*
L8 Kauno Valst. Choras* Daina Apie Tėvynę
Chorus – Kauno Valst. Choras*Composed By – I. Dunajevskis*Piano – R. Jagminas*
M1 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Choras* Ir Orkestras* Fragmentas Iš "Kantatos Apie Laužus"
Composed By – A. Klenickis*
M2 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Choras* Ir Orkestras* Gavotas Iš "Kantatos Apie Laužus"
Composed By – Abelis Klenickis
M3 A. Budrys* Fragmentas Iš Sonatos Klarnetui Ir Fortepijonui
Clarinet – A. Budrys*Composed By – K. Sen-Sansas*
Simfoninės Poemos
M4 LTSR Valst. Filharmonijos Simfoninis Orkestras* Miške (Fragmentas)
Composed By – M. K. Čiurlionis*
M5 LTSR Valst. Filharmonijos Simfoninis Orkestras* Jūra (Fragmentas)
Composed By – M. K. Čiurlionis*
M6 LTSR Valst. Pučiamųjų Instrumentų Orkestras "Trimitas"* Žaliasis Maršas
Composed By – F. Bajoras*Orchestra – LTSR Valst. Pučiamųjų Instrumentų Orkestras "Trimitas"*
M7 Mergaičių Choras "Liepaitės", R. Apanavičius* Piemenėlių Dainos, Siuita Vaikų Chorui, Birbynei Ir Skrabalams
Composed By – A. Bražinskas*Performer [Skrabalai] – G. Mikolaitis*Zurna [Birbynė] – R. Apanavičius*
N1 Lietuvos Kamerinis Orkestras* Moderato Sostenuto ("Dešimt Pjesių Vaikams")
Composed By – B. Bartokas*Conductor – S. Sondeckis*Orchestra – Lietuvos Kamerinis Orkestras*
N2 G. Kaukaitė* Vėžys ("Sakmių Siuita")
Composed By – F. Bajoras*Piano – G. Ručytė*Vocals – G. Kaukaitė*
N3 S. Stasiulis* Variacijos
Accordion – S. Stasiulis*Composed By – V. Paketūras*
N4 LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»* Pavasarėlis
Composed By – V. Telksnys*Ensemble – LTSR Dainų Ir Šokių Liaudies Ansamblis «Lietuva»*
N5 P. Stravinskas* Paukšteliai Žiemą
Composed By – B. Dvarionas*Piano – P. Stravinskas*
N6 Balt. TSR Valst. Choro Kapela* Ėjo Namo Kareivėliai
Chorus – Balt. TSR Valst. Choro Kapela*Composed By – E. Tykockis*
N7 Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Choras* Ir Orkestras* Fragmentas Iš "Kantatos Apie Laužus"
Chorus – Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Choras*Composed By – A. Klenickis*Orchestra – Vilniaus M. K. Čiurlionio Vid. Meno Mokyklos Styginis Orkestras*
N8 N. Ščiukaitė*, Lietuvos Kamerinis Orkestras* Ariozo
Composed By – J. S. Bachas*Conductor – S. Sondeckis*Orchestra – Lietuvos Kamerinis Orkestras*
N9 Lietuvos Televizijos Ir Radio Ansamblis «Armonika»* Valsas
Composed By – G. Butautas*Ensemble [Folk] – Lietuvos Televizijos Ir Radio Ansamblis «Armonika»*Leader – V. Juozapaitis*

Companies, etc.

 • Pressed By – Рижский Завод Грампластинок
 • Printed By – Типография РЗГ «Мелодия»

Credits

 • Artwork – J. Gudmonas*
 • Compiled By – Z. Marcinkevičius*
 • Engineer – V. Kondrotas*, V. Bičiūnas*

Notes

Alternative title on the labels: Muzikos Metodinė Medžiaga Lietuvių Mokyklų I, II, III Klasėms

Title of 8-page booklet: Metodinė medžiaga.
Printing info on booklet: Тип. РЗГ «Мелодия» 1979

Barcode and Other Identifiers

 • Other (A, number on label): С70-11665
 • Other (B, number on label): С70-11666
 • Other (C, number on label): С70-11667
 • Other (D, number on label): С70-11668
 • Other (E, number on label): С70-11669
 • Other (F, number on label): С70-11670
 • Other (G, number on label): С70-11671
 • Other (H, number on label): С70-11672
 • Other (I, number on label): С70-11673
 • Other (J, number on label): С70-11674
 • Other (K, number on label): С70-11675
 • Other (L, number on label): С70-11676
 • Other (M, number on label): С70-11677
 • Other (N, number on label): С70-11678
 • Other (State standard): Гост 5289-73